Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 29.11.2019 o 18:00 hod. Program v prílohe.
Príloha dokumenty: