Pozvánka na riadne zasadnutie OZ konaného dňa 19.12.2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.
Príloha dokumenty: