Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 26.6.2020 o 19:00 hod. Program zasadnutia v prílohe.
Príloha dokumenty: