Zasadnutie OZ dňa 30.04.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program OZ v prílohe