Pozvánka na riadne zasadnutie OZ obce dňa 25.03.2022 o 18:00 hod. v kancelárii starostu.
Príloha dokumenty: