Pozvánka na zasadnutie OZ ktoré bude v kancelárii starostu dňa 27.11.2020 o 18:00 hod.
Príloha dokumenty: