Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.06.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce Liptovský Ondrej.
Príloha dokumenty: