Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovský Ondrej dňa 13.05.2022 o 19:00 hod. v budove Obecného úradu - v kancelárii starostu obce.
Príloha dokumenty: