Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2020-2022
Príloha dokumenty: