Dňa 28.08.2020 riadne zasadnutie OZ SA RUŠÍ z dôvodu dovoleniek poslancov.