Návrh na územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Liptovský Ondrej - NNK Borsík, Halondžiak, SO 01- NN vedenie kánlové
Príloha dokumenty: