Sadenie líp na cintoríne a okolo obecného kompostoviska v Liptovskom Ondreji - 30.9.2021. Vysadené vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., v rámci programu Nadácie Ekopolis Sadíme budúcnosť. Liptovské stromoradia sú dlhoročnou víziou OZ TATRY a OZ LIPA – Liptovskí aktivisti, ktorej cieľom je výsadba alejí, stromoradí, remízok, vetrolamov, brehových porastov v liptovskej krajine. Ďakujeme všetkým zúčastneným!

https://www.youtube.com/watch?v=_yCrqA9PNiM