Miestne osvetové stredisko a ochotnícky divadelný súbor Vás pozýva na divadelnú hru, Statky zmätky od Jozefa Gregora Tajovského. Po nej bude tanečná zábava.