Stavebné povolenie - rozhodnutie- verejná vyhláška
Príloha dokumenty: