Stavebné povolenie na výstavbu splaškovej kanalizácie obce Konská - Verejná vyhláška
Príloha dokumenty: