Liptovská knižnica G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši aj v tomto roku vyhlásila súťaž Kniha Liptova 2017 o najkrajšiu knihu Liptova.

Do súťaže je nominovaná aj kniha od Petra Víteka a Slavka Churého Dejiny obce Liptovský Ondrej.

Ak chcete tejto knihe dať svoj hlas, môžete tak urobiť Vy aj občania obce. Všetky informácie o súťaži a nominovaných knihách a tiež hlasovací lístok nájdete

na web stránke našej knižnice www.kniznicagfb.sk v časti menu, Kniha Liptova 2017.

Vyplnený hlasovací where can i buy viagra online lístok môžete poslať elektronicky na adresu kniznicagfb@kniznicagfb.sk, alebo môžete hlasovať osobne v knižnici na úseku beletrie každý pracovný deň do 18,00.

Hlasovanie sa končí 5.apríla 2018.