TESTOVANIE NA COVID-19, dňa 10.04.2021 - sobota, v Liptovskom Ondreji v kultúrnom dome.