Oprava povrchu vozovky na teste lll/2338 Beňadiková - Liptovský Ondrej (ckm 3,225 - 4,000) ; SO oprava priepustu v ckm 3,225 - 4,000,

termin : 03.05.2017 v dase od 8:00 do 12:00 hod.

dĺžka obchádzkovej trasy: 890m

obchádzka: po účelových komunikáciách v správe AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.; na križovatkách v trase obchádzky budú umiestnení pracovnici SC ZSK závodu Liptov, ktori budú navigovať vodičov a doplnia tak navrhnuté prenosné DZ obchádzky.

Príloha dokumenty: