Verejná vyhláška - rozhodnutie Stavba: prístupová cesta k obytnej zóne Okružlina Liptovský Ondrej.
Príloha dokumenty: