R O Z H O D N U T I E ( STAVEBNÉ POVOLENIE), p o v o ľ u j e. Druh: inžinierska stavba Účel: bude zrealizovaná pre potreby napojenia nových rozpojovacích skríň PRIS s cieľom napojiť nové rodinné domy v lokalite.
Príloha dokumenty: