Oznámenie nariadenia ústneho pojednávania na stavbu Realizácia optických sietí LM-1 Liptovský Mikuláš, obce Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská ' na pozemkoch v katastrálnom území Okoličné, Beňadiková, Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská - líniová stavba. Ústne pojednávanie: 19.11.2018 o 9:30 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.