podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať' a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.