Vážení voliči, 

ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb 2018 a za Vaše hlasy, ktoré ste nám dali.

Výsledky komunálnych volieb 2018:

Za starostu obce bol zvolený Ľuboš Žubor, 

Za poslancov:   Gabriela Budajová,

                          Mgr. Vladimír Geldoš,

                          Dušan Husárik

                         Mgr. Andrea Mlynarčíková,

                          Ing. Dušan Uličný.

 

Budeme sa snažiť, aby sme Vašu dôveru nesklamali.