Vodoprávne konanie stavby - Verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie dňa: 2.10.2018 o 9:00 hod.
Príloha dokumenty: