Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liptovský Ondrej na roky 2019 - 2023