Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov - výpočet