Zámer odpredať z dôvodu osobitného zreteľa KN-C58/11, KN-C 58/12, bližšie v prílohe.