Pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.08.2017 o 19:00 hod v kancelárii obecného úradu
Príloha dokumenty: