Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2017 o 18:00 hod.v kancelárii obecného acheter du cialis en ligne úradu.
Príloha dokumenty: