Pozvánka na plánované zasadnutia OZ dňa 23.3.2018 o 19:00 hod.
Príloha dokumenty: