Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie OZ dňa 29.3.2019. Program zasadnutia v prílohe.
Príloha dokumenty: