Problematiku obecného zastupiteľstva upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Starosta obce

Ľuboš Žubor

Poslanci obce

  • Ing. Dušan Uličný
  • Gabriela Budajová
  • Dušan Husárik
  • Mgr. Andrea Mlynarčíková
  • Mgr. Gejdoš Vladimír

Pracovníčka úradu

  • Andrea Lesáková