Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2019 - návrh
Príloha dokumenty: