V súvislosti so zberom podnetov od občanov obce o zanedbaných miestach ktoré by chceli skrášliť a ozeleniť, prikladáme link na aplikáciu GIS, prostredníctvom ktorej môžete zasielať svoje podnety: https://arcg.is/0fXbuP0 (skopírovať do príkazového riadku)

Zber podnetov od občanov bude prebiehať počas mesiaca apríl.