Slávnosť konfirmácie po 50. rokoch v Ev. kostole a.v. v Liptovskom Ondreji dňa 25. mája 2014. Pred 50 rokmi konfirmovalo 22 konfirmandov, z toho dnes už dvaja nežijú. Na slávnosti bolo prítomných 9 konfirmandov.