Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu súvisiacu s prevenciou, sme od štvrtka pristúpili k zmene režimu prevádzkovania verejnej dopravy. http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/primestska-autobusova-doprava-zilinskom-kraji.html Upravené cestovné poriadky budú postupne zverejňované na webovom portáli: www.cp.sk.
Príloha dokumenty: