zverejneniu zámeru prenajať časť obecného pozemku. Podrobnosti v prílohe.
Príloha dokumenty: