Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
18.dec, 2021 Objednávka 072/2020 Čistenie a údržba miestnych ciest a chodníkov 1694,00 Obecný podnik
30.nov, 2021 Zmluva 018/2021 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 1100,- EUR Ing. Anna Klimčíková
22.nov, 2021 Zmluva 017/2021 Dohoda21/22/010/33 o pomoci v hmotnej núdzi, Úrad PSVR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10.nov, 2021 Zmluva 016/2021 Zmluva o odbere odpadov (elektronický, nebezpečný odpad) Peter Bolek - EKORAY
12.okt, 2021 Zmluva 014/2021 Zmluva o spolupráci - poskytovanie vzdelávania a poradenstva Metodicko-pedagogické centrum
12.okt, 2021 Zmluva 015/2021 Zmluva o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena č1./2021
8.okt, 2021 Faktúra 250/2021 Dodávka materiálu a služieb pre Materskú škôlku 1100,00 Obecný podnik
30.sep, 2021 Objednávka 036/2021 Objednávka sieťok, žaluzii, výmenu skla na MŠ 1100,00 Obecný podnik
30.sep, 2021 Zmluva 013/2021 Nájomná zmluva - prenájom pozemku Telekom, a.s. 600,00 EUR
16.sep, 2021 Faktúra 229/2021 Uloženie tovaru AUGUST 2021 1007,55 VPS Liptovský Mikuoláš
30.aug, 2021 Zmluva 012/2021 Zmluva o bežnom účte - Primabanka a. s.
23.aug, 2021 Objednávka 035/2021 Vývoz TKO 1007,55 VPS Liptovský Mikuláš
12.aug, 2021 Zmluva 011/2021 Zmluva o sluzbách - žiadosť o nenávratný finančný príspevok na detské ihrisko OPEN DOOR s.r.o.
9.aug, 2021 Zmluva 010/2021 Kúpna zmluva - mäso, mäsové výrobky Mäso Liptov s.r.o.
6.aug, 2021 Faktúra 172/2021 Rôzny tovar pre požiarny zbor 1231,17 HASMAN LM s.r.o.
6.aug, 2021 Objednávka 033/2021 Tovar pre požiarny zbor 1471,00 HASMAT LM
20.júl, 2021 Faktúra 168/2021 Kosenie ihriska, cintorína, rigolov 1760,00 Obecný podnik
19.júl, 2021 Zmluva 009/2021 Dodotok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
13.júl, 2021 Faktúra 137/2021 Vybavenie škôlky 2182,5 NOMiland s.r.o.
8.júl, 2021 Objednávka 030/2021 Materiál na MŠ - stavebniny Orol 1419,00 Obecný podnik

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.