Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
30.mar, 2017 Faktúra 055/2017 mobil 50,35 Slovak Telekom a.s.
9.apr, 2018 Faktúra 055/2018 Výmena vedenia miestneho rozhlasu 715,30 Roman Straka
3.apr, 2019 Faktúra 055/2019 Regál na šanóny 580,- CZEMAG Třinec
27.apr, 2020 Faktúra 055/2020 Geodetické práce - zameranie MS 100,00 J. Ďuriš
4.apr, 2017 Faktúra 056/2017 Oprava verejného osvetlenia 84,00 Roman Straka
9.apr, 2018 Faktúra 056/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,75 Slovak Telekom, a.s.
4.máj, 2020 Faktúra 056/2020 Záloha plyn KD 5/2020 16,00 SPP
9.apr, 2018 Faktúra 057/2018 Telefónny poplatok - mobil 29,71 O2 Slovakia
4.apr, 2019 Faktúra 057/2019 Dopravné služby 3/2019 39,83 ARRIVA RK
4.máj, 2020 Faktúra 057/2020 Stravné poukazy 497,46 UP Slovensko
23.mar, 2017 Faktúra 058/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC 56,93 SSE ZA
6.apr, 2017 Faktúra 058/2017 Telefón poplatok, pevná linka 18,16 Slovak Telekom a.s.
18.apr, 2018 Faktúra 058/2018 Vývoz TKO 363,17 VPS
4.apr, 2019 Faktúra 058/2019 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
5.máj, 2020 Faktúra 058/2020 Dodávka materiálu na MŠ 4103,60 Obecný podnik
6.apr, 2017 Faktúra 059/2017 Značka - o. zóna+ držiaky 88,92 Značky Dolný Kubín
20.apr, 2018 Faktúra 059/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 24,00 Slovak Telekom BA
8.apr, 2019 Faktúra 059/2019 Telefónny poplatok - pevná linka Slovak Telekom
6.máj, 2020 Faktúra 059/2020 Telelefony poplatok mobil 50,72 O2
15.jan, 2016 Faktúra 06/2016 Záloha plyn KD 127,- SPP Žilina

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.