Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.jan, 2018 Faktúra 208/2017 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA s..r.o.
5.jan, 2018 Faktúra 209/2017 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s..r.o.
5.jan, 2018 Faktúra 221/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak telekom
8.jan, 2018 Faktúra 212/2017 Vodné, stočné bytový dom č. 183 987,52 LVS a.s.
8.jan, 2018 Faktúra 213/2017 Vodné, stočné OcÚ 48,402 LVS a.s.
8.jan, 2018 Faktúra 210/2017 Obedy dôchodci 12/2017 162,32 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
8.jan, 2018 Faktúra 211/2017 Vodné, stočné bytový dom č. 264 733,39 LVS a.s.
9.jan, 2018 Faktúra 190/2017 Vývoz TKO 398,71 VPS LM
15.jan, 2018 Faktúra 215/2017 Preplatok el. energie verejného osvetlenia 153,72 SSE
15.jan, 2018 Faktúra 219/2017 Elektrická energia 306,24 SSE
15.jan, 2018 Faktúra 216/2017 Nedoplatok el. energie TJ 89,22 SSE
15.jan, 2018 Faktúra 217/2017 Preplatok el. energie DS 9,64 SSE
15.jan, 2018 Faktúra 214/2017 Vývoz TKO 267,87 VPS a.s.
15.jan, 2018 Faktúra 218/2017 Nedoplatok el. energie OcÚ 393,65 SSE
17.jan, 2018 Faktúra 220/2017 Preplatok plyn KD 214,20 SPP
18.jan, 2018 Faktúra 006/2018 Záloha plyn 01/2018 KD 110,00 SPP a.s.
19.jan, 2018 Faktúra 007/2018 Značky Zákaz státia 192,00 Značky s.r.o.
21.jan, 2018 Faktúra 009/2018 Demontáž vianočnej výzdoby 66,30 Roman Straka
24.jan, 2018 Faktúra 010/2018 Ext. mapa Západné Tatry 178,83 VKÚ Harmanec
24.jan, 2018 Faktúra 011/2018 Vyhotovenie polohopisu a výškopisu 250,00 J. Ďuriš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.