Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.mar, 2018 Faktúra 027/2018 ESET antivirus 31,92 ESET a.s.
5.mar, 2018 Faktúra 031/2018 Poplatok za bankové informácii 66,00 VÚB a.s.
6.mar, 2018 Faktúra 035/2018 Dopravné služby 2/2018 11,95 ARRIVA RK
6.mar, 2018 Faktúra 032/2018 Občerstvenie na fašiangy 84,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2018 Faktúra 033/2018 Obedy dôchodci 02/2018 200,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2018 Faktúra 034/2018 Dopravné služby 2/2018 39,83 ARRIVA RK
7.mar, 2018 Faktúra 036/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 21,65 SLOVAK TELEKOM
8.mar, 2018 Faktúra 037/2018 Oprava kosačky- vyžínača 407,65 MERKUR Slovakia
9.mar, 2018 Faktúra 044/2018 DHZ - dresy 208,10 Martin
12.mar, 2018 Faktúra 039/2018 Vývoz TKO 207,44 VPS
12.mar, 2018 Faktúra 038/2018 GP - cesta na MC 185,00 Jaroslav Ďuriš
15.mar, 2018 Faktúra 040/2018 Členský príspevok MAS Horný Liptov 309,50 Miestna akčná skupina
16.mar, 2018 Faktúra 042/2018 Nájom vodného toku 2018 1,12 Slovenský vodohospodársky podnik
16.mar, 2018 Faktúra 041/2018 Poplatky banka 60,00 Prima Banka Slovakia
19.mar, 2018 Faktúra 043/2018 Cestná nákladná doprava 139,20 Primastavebniny
25.mar, 2018 Faktúra 046/2018 Montáž, opravy, el. ohrievačov 220,00 Pavol Husárik
26.mar, 2018 Faktúra 047/2018 Výmena vodomerov v byt. č. 183 67,20
28.mar, 2018 Faktúra 048/2018 Telefónne poplatky 236,40 Slovak telekom, a.s.
29.mar, 2018 Faktúra 049/2018 Verejný rozhlas - poplatok 38,50 SLOVGRAM
3.apr, 2018 Faktúra 050/2018 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.