Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.sep, 2018 Faktúra 155/2018 Članský poplatok MAS HL 307,- Miestna akčná skupina Liptov
7.sep, 2018 Faktúra 154/2018 Telefónny poplatok - mobi O2 49/79 02 Slovakia
6.sep, 2018 Faktúra 152/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom, a.s.
6.sep, 2018 Faktúra 153/2018 Vypracovanie žiadosti o NFP 900,- OPEN DOOR s.r.o.
6.sep, 2018 Faktúra 151/2018 Internet Alconet 8-9/2018 26,56 ALCONET
4.sep, 2018 Faktúra 149/2018 Oprava MK v obci 14 414,04 Cesty SK
4.sep, 2018 Faktúra 146/2018 Záloha - plyn KD 9/2018 17,- SPP
4.sep, 2018 Faktúra 150/2018 Oprava MK v obci naviac práce 657,60 CESTY SK
29.aug, 2018 Faktúra 147/2018 Výstava SNP 240,- Martin Baran
28.aug, 2018 Faktúra 148/2018 Zhotovenie blúzok pre spevokol MOS 240,- Dajana krajčírstvo
27.aug, 2018 Faktúra 145/2018 Poklop na vodovodnú prípojku 30,- IL PLAST
22.aug, 2018 Faktúra 141/2018 Hrnček 137,34 Jozef Smrhola OLYMP
22.aug, 2018 Faktúra 142/2018 Vrták, geotextília, 110,50 OROL spol. s r.o.
22.aug, 2018 Faktúra 143/2018 Vývoz TKO 292,08 VPS
22.aug, 2018 Faktúra 140/2018 Administrátorský poplatok IMAFEX 19,92 IMAFEX s.r.o.
22.aug, 2018 Faktúra 144/2018 Vysprávky ciest 2268,- Slovkorekt
16.aug, 2018 Faktúra 139/2018 Klobúky MOS 207,50 MS Traiding
13.aug, 2018 Faktúra 134/2018 Obedy - dôchdcovia 7/2018 208,42 AGRIA a.s.
13.aug, 2018 Faktúra 138/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,38 Slovak Telekom a.s.
13.aug, 2018 Faktúra 135/2018 Poistenie majetku - protipovadňovka 715,94 Kooperatíva

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.