Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
25.mar, 2018 Faktúra 046/2018 Montáž, opravy, el. ohrievačov 220,00 Pavol Husárik
6.apr, 2020 Faktúra 046/2020 Telelefony poplatok mobil 49,54 O2
17.mar, 2017 Faktúra 047/2017 Nájom za užívanie vodného toku 1,11 Slovenský vodohospodársky podnik
26.mar, 2018 Faktúra 047/2018 Výmena vodomerov v byt. č. 183 67,20
8.apr, 2020 Faktúra 047/2020 Telefónne poplatky pevné siete 18,97 TELEKOM a.s.
17.mar, 2017 Faktúra 048/2017 PD územ.rozh. NNK , Borsík, Halondžiak 210,00 EVB sro
28.mar, 2018 Faktúra 048/2018 Telefónne poplatky 236,40 Slovak telekom, a.s.
8.apr, 2020 Faktúra 048/2020 Poistenie majetku obce 741,72 Komunálna poisťovňa
20.mar, 2017 Faktúra 049/2017 Antivirus ESET NOD 32 42,25 ESET
29.mar, 2018 Faktúra 049/2018 Verejný rozhlas - poplatok 38,50 SLOVGRAM
14.apr, 2020 Faktúra 049/2020 Ekonomický software obce - užívateľský poplatok 822,00 REMEK s.r.o.
10.jan, 2016 Faktúra 05/2016 Dotácie GRANTY 2016 32,86 SAMNET Zlaté Moravce
2.máj, 2019 Faktúra 05/2019 Repre. dar - 60r. Husárik 107,33 € Jozef Syrhola
3.apr, 2018 Faktúra 050/2018 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
17.apr, 2020 Faktúra 050/2020 Vývoz TKO 392,67 VPS
23.mar, 2017 Faktúra 051/2017 Dopravná značka, zrkadlo, kužel 221,16 Značky sro
3.apr, 2018 Faktúra 051/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
21.apr, 2020 Faktúra 051/2020 Mobil SAMSUNG 159,00 NAT
29.mar, 2017 Faktúra 052/2017 Príjmový pokladničný dokad 19,00 PP COMP
3.apr, 2018 Faktúra 052/2018 Jedálne kupóny 436,02 UP Slovensko

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.