Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
17.mar, 2022 Zmluva 22/2022 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 29.12.2021
17.mar, 2022 Zmluva 23/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 60/2022
16.feb, 2022 Zmluva 21/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 112022
16.feb, 2022 Zmluva 20/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 10/2022
16.feb, 2022 Zmluva 19/2022 Dodatok k zmluve - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 143/2022
16.feb, 2022 Zmluva 23/2022 Dodotok k zmluve - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 9/2022
29.dec, 2021 Zmluva 22/2021 Kúpno predajná zmluva KN-E 32 1113,35 €
29.dec, 2021 Zmluva 19/2021 Kúpno predajná zmluva KN-C 1454 2010,- €
29.dec, 2021 Zmluva 23/2021 Kúpno predajná zmluva KN-E 33/2 136,74 €
29.dec, 2021 Zmluva 20/2021 Kupno predajna zmluva KN-E 41/9 2449,37 €
29.dec, 2021 Zmluva 21/2021 Kúpno predajna zmluva KN-E 33/502 1749,55 €
30.nov, 2021 Zmluva 018/2021 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 1100,- EUR Ing. Anna Klimčíková
22.nov, 2021 Zmluva 017/2021 Dohoda21/22/010/33 o pomoci v hmotnej núdzi, Úrad PSVR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10.nov, 2021 Zmluva 016/2021 Zmluva o odbere odpadov (elektronický, nebezpečný odpad) Peter Bolek - EKORAY
12.okt, 2021 Zmluva 015/2021 Zmluva o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena č1./2021
12.okt, 2021 Zmluva 014/2021 Zmluva o spolupráci - poskytovanie vzdelávania a poradenstva Metodicko-pedagogické centrum
30.sep, 2021 Zmluva 013/2021 Nájomná zmluva - prenájom pozemku Telekom, a.s. 600,00 EUR
30.aug, 2021 Zmluva 012/2021 Zmluva o bežnom účte - Primabanka a. s.
12.aug, 2021 Zmluva 011/2021 Zmluva o sluzbách - žiadosť o nenávratný finančný príspevok na detské ihrisko OPEN DOOR s.r.o.
9.aug, 2021 Zmluva 010/2021 Kúpna zmluva - mäso, mäsové výrobky Mäso Liptov s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.