Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.nov, 2019 Zmluva 014/2019 Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom 4000,00 Obec Konská
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
17.sep, 2019 Zmluva 1/09/2019 Zmluva o dielo č.1/09/2019 18000,- APER s.r.o, Podtatranského 1764/61, L. Mikuláš
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019
26.aug, 2019 Zmluva 011/2019 Nájomná zmluva na časti obecného pozemku 22,40 EUR/rok
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
29.júl, 2019 Zmluva 009/2019 Zmluva o pripojení na distribučnú sieť - plyn 216,36
17.júl, 2019 Zmluva 008/2019 Kúpna zmluva KN-C387/9 850,77
13.jún, 2019 Zmluva 007/2019 Kúpna zmluva KN-C387/7, KN-C387/8 388,40
24.máj, 2019 Zmluva 44/2019 Zmluva o dielo č.44/2019
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
5.mar, 2019 Zmluva 005/2019 Zmluva o poskytnutí služby 20/19 VPS
5.mar, 2019 Zmluva 004/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 3/2012 o zneškodnení odpadov VPS
21.feb, 2019 Zmluva 001_1/2019 Dodatok č.1. ku kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2019
9.jan, 2019 Zmluva 003/2019 Sponzorská zmluva 100,- EUR Obec Liptovský Ondrej
8.jan, 2019 Zmluva 002/2019 Kúpna zmluva KN-C 366/5 2 281,05 EUR Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
8.jan, 2019 Zmluva 001/2019 Kúpna zmluva KNC366/4, KNC366/3 a KNC366/2 406,89 EUR Súkromná osoba
17.dec, 2018 Zmluva 018/2018 Zmluva o odkúpení chráničky vodovodného potrubia - Za Horou 5814,77 EUR LVS
6.nov, 2018 Zmluva 017/2018 Príspevok na autobusovú dopravu 33,19 ARRIVA Liorbus
6.okt, 2018 Zmluva 016/2018 Dodatok k zmluve o dielo č, 121/17/067 4 050,00 EUR s DPH Cestné stavby

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.