Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.jún, 2017 Objednávka 002/2017 Objednávka autobusu na divadelné predstavenie AODAS Pavol Senaj
2.jan, 2017 Faktúra 002/2017 Webhosting 33,00 IMAFEX s.r.o.
29.jan, 2018 Faktúra 002/2018 Telefónny poplatok - mobil 75,00 Slovak Telekom
9.jan, 2018 Zmluva 002/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb s prílohou č.1
27.jún, 2018 Objednávka 002/2018 Objednávka prác - chodník 1000,00 JOVASTAV s.r.o.
8.jan, 2019 Zmluva 002/2019 Kúpna zmluva KN-C 366/5 2 281,05 EUR Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
23.jan, 2020 Zmluva 002/2020 Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby ARRIVA 43,15
2.jún, 2017 Objednávka 003/2017 Objednávka riadeného vrtu - prekládka vodovodu Michlovský - protlaky
2.jan, 2017 Faktúra 003/2017 Členský príspevok RVC 42,84 RVC
3.jan, 2018 Faktúra 003/2018 Webhosting start 2018 33,00 IMAFEX s.r.o.
9.jan, 2018 Zmluva 003/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom
23.nov, 2018 Objednávka 003/2018 Zemné práce strojom
9.jan, 2019 Zmluva 003/2019 Sponzorská zmluva 100,- EUR Obec Liptovský Ondrej
3.feb, 2020 Zmluva 003/2020 Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS VPS
31.okt, 2017 Objednávka 004/2017 Objednávka na zimnú údržbu miestnych komunikácií Obec Liptovský Ondrej
9.jan, 2017 Faktúra 004/2017 Znalecký posudok na garáže 130,00 Ing M. Todák
3.jan, 2018 Faktúra 004/2018 Zasielania informácií o dotáciách SAMNET
23.nov, 2018 Objednávka 004/2018 Stavebný dozor kanalizácia, vodovod 1500,-
26.feb, 2018 Zmluva 004/2018 Zmluva o dielo 121/17/067 45115,03 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
5.mar, 2019 Zmluva 004/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 3/2012 o zneškodnení odpadov VPS

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.