Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.mar, 2018 Faktúra 041/2018 Poplatky banka 60,00 Prima Banka Slovakia
7.mar, 2017 Faktúra 042/2017 Obedy 021/2017 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
16.mar, 2018 Faktúra 042/2018 Nájom vodného toku 2018 1,12 Slovenský vodohospodársky podnik
7.mar, 2017 Faktúra 043/2017 Výcvik Dieška SK: C1, C, T PO 570,00 AŠGE
19.mar, 2018 Faktúra 043/2018 Cestná nákladná doprava 139,20 Primastavebniny
8.mar, 2017 Faktúra 044/2017 Telefónne poplatky - pevná sieť 18,53 Slovak Telekom, a.s.
9.mar, 2018 Faktúra 044/2018 DHZ - dresy 208,10 Martin
17.mar, 2017 Faktúra 045/2017 Vývo TKO 285,58 VPS LM
23.júl, 2018 Faktúra 045/2018 PD - voda, kanalizácia 1900,00 Ing. Arch. Vavrová
17.mar, 2017 Faktúra 046/2017 Združenie odberných miest 264,00 EVB sro
25.mar, 2018 Faktúra 046/2018 Montáž, opravy, el. ohrievačov 220,00 Pavol Husárik
17.mar, 2017 Faktúra 047/2017 Nájom za užívanie vodného toku 1,11 Slovenský vodohospodársky podnik
26.mar, 2018 Faktúra 047/2018 Výmena vodomerov v byt. č. 183 67,20
17.mar, 2017 Faktúra 048/2017 PD územ.rozh. NNK , Borsík, Halondžiak 210,00 EVB sro
28.mar, 2018 Faktúra 048/2018 Telefónne poplatky 236,40 Slovak telekom, a.s.
20.mar, 2017 Faktúra 049/2017 Antivirus ESET NOD 32 42,25 ESET
29.mar, 2018 Faktúra 049/2018 Verejný rozhlas - poplatok 38,50 SLOVGRAM
5.dec, 2014 Zmluva 05/2014 Zmluva o nájme - na užívanie pozemkov počas výstavby protipovodňovej ochrany potoka Brestovina a Konského potoka 0,50€/m2 COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica
16.júl, 2015 Zmluva 05/2015 Dodatok č. 4 k zmluve č. ML030112 s Premier Consulting s.r.o. - oprava čl.5 Premier conslulting, s.r.o., Komárno
10.jan, 2016 Faktúra 05/2016 Dotácie GRANTY 2016 32,86 SAMNET Zlaté Moravce

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.