Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.máj, 2020 Faktúra 056/2020 Záloha plyn KD 5/2020 16,00 SPP
9.apr, 2018 Faktúra 057/2018 Telefónny poplatok - mobil 29,71 O2 Slovakia
4.apr, 2019 Faktúra 057/2019 Dopravné služby 3/2019 39,83 ARRIVA RK
4.máj, 2020 Faktúra 057/2020 Stravné poukazy 497,46 UP Slovensko
23.mar, 2017 Faktúra 058/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC 56,93 SSE ZA
6.apr, 2017 Faktúra 058/2017 Telefón poplatok, pevná linka 18,16 Slovak Telekom a.s.
18.apr, 2018 Faktúra 058/2018 Vývoz TKO 363,17 VPS
4.apr, 2019 Faktúra 058/2019 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
5.máj, 2020 Faktúra 058/2020 Dodávka materiálu na MŠ 4103,60 Obecný podnik
6.apr, 2017 Faktúra 059/2017 Značka - o. zóna+ držiaky 88,92 Značky Dolný Kubín
20.apr, 2018 Faktúra 059/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 24,00 Slovak Telekom BA
8.apr, 2019 Faktúra 059/2019 Telefónny poplatok - pevná linka Slovak Telekom
6.máj, 2020 Faktúra 059/2020 Telelefony poplatok mobil 50,72 O2
18.dec, 2014 Zmluva 06/2014 Mandátna zmluva - dodanie zákaziek spojených s realizáciou projektu "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina" vrátane verejného obstarávania na výber stavebného dozoru a dodávateľa stavebných prác 600,00 VERITON s.r.o., Bratislava
10.aug, 2015 Zmluva 06/2015 Zmluva o dielo na projekt: "Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji" 9232,00 EKOSTAVING s.r.o. Liptovský Mikuláš
16.máj, 2016 Objednávka 06/2016 Vyasfaltovanie ryhy popri obrubníkoch pri chodníku Správa a údržba ciest, LM
15.jan, 2016 Faktúra 06/2016 Záloha plyn KD 127,- SPP Žilina
2.máj, 2019 Faktúra 06/2019 Záloha Plyn KD 1/2019 88,00 € SPP ZA
6.apr, 2017 Faktúra 060/2017 Doprava dovoz betónu 30,00 Peter Šimko
20.apr, 2018 Faktúra 060/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 120,00 SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.