Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.feb, 2018 Faktúra 013/2018 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA
10.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
30.jan, 2017 Faktúra 014/2017 Tonery Q2612, CE285 149,92 DAMEDIS Brno
26.sep, 2017 Zmluva 014/2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
4.sep, 2018 Zmluva 014/2018 Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obci Liptovský Ondrej 14 414,04 s DPH Cesty SK.
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
31.jan, 2017 Faktúra 015/2017 Odborné služby MS 1500,00 TELLUS s.r.o.
30.okt, 2017 Zmluva 015/2017 Zmluva o nájme a administrácii webovej stránky 300,00 Webidentity, s.r.o.
27.sep, 2018 Zmluva 015/2018 Mandátna zmluva
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
3.feb, 2017 Faktúra 016/2017 Dopravné služby 39,83 ARIVA LiorBus
31.okt, 2017 Zmluva 016/2017 zmluva o nájme bytu
6.okt, 2018 Zmluva 016/2018 Dodatok k zmluve o dielo č, 121/17/067 4 050,00 EUR s DPH Cestné stavby
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.
27.sep, 2018 Faktúra 0168/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
28.sep, 2018 Faktúra 0169/2018 Software - TENDER net 180,00 STENDER net, sro
3.feb, 2017 Faktúra 017/2017 Dopravné služby 11,15 ARIVA LiorBus
9.nov, 2017 Zmluva 017/2017 Zmluva o nájme bytu - Jamnický
6.nov, 2018 Zmluva 017/2018 Príspevok na autobusovú dopravu 33,19 ARRIVA Liorbus
9.feb, 2018 Faktúra 017/2018 Odhŕňanie snehu 324,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.