Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
25.jún, 2018 Zmluva 010/2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov 0
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
10.aug, 2017 Zmluva 011/2017 Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu
27.jan, 2017 Faktúra 011/2017 Poistenie požiarnickej Avie 130,00 Komunálna poisťovňa
24.jan, 2018 Faktúra 011/2018 Vyhotovenie polohopisu a výškopisu 250,00 J. Ďuriš
25.jún, 2018 Zmluva 011/2018 Dohoda o spolupráci s SSD 0
26.aug, 2019 Zmluva 011/2019 Nájomná zmluva na časti obecného pozemku 22,40 EUR/rok
30.jan, 2017 Faktúra 012/2017 Hydrologiské údaje Konský tok 179,16 Slovenský hydrometeorologický ústav
5.feb, 2018 Faktúra 012/2018 Výroba - drevo 356,00 M. Gejdoš stolárstvo
9.júl, 2018 Zmluva 012/2018 Zmluva o poskytnutí Environmentálneho fondu 9 231,37 Enviromentálny fond
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019
27.sep, 2017 Zmluva 013/2017 Licenčná zmluva 150,00 TENDERnet s.r.o.
30.jan, 2017 Faktúra 013/2017 Telefónne poplatky - mobil 57,19 Slovak Telekom
1.aug, 2018 Zmluva 013/2018 Sprostedkovateľská zmluva -ochrana osobných údajov REMEK s.r.o.
5.feb, 2018 Faktúra 013/2018 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
30.jan, 2017 Faktúra 014/2017 Tonery Q2612, CE285 149,92 DAMEDIS Brno
26.sep, 2017 Zmluva 014/2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
4.sep, 2018 Zmluva 014/2018 Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obci Liptovský Ondrej 14 414,04 s DPH Cesty SK.
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.