Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
29.mar, 2019 Objednávka 020/2019 Objednávka -horizontálne riadený vrt na vodovod HD Drill s.r.o.
8.jún, 2017 Faktúra 021/2017 Telefónne poplatky - pevná sieť 20,76 Slovak Telekom a.s.
16.feb, 2018 Faktúra 021/2018 Oprava kosačky 284,80 MERKUR Slovakia s.r.o.
29.mar, 2019 Objednávka 021/2019 Objednávka -horizontálne riadený vrt na kanalizáciu HD Drill s.r.o.
8.feb, 2017 Faktúra 022/2017 Právne služby - exekúcia 85,68 JUDr. Daráni
16.feb, 2018 Faktúra 022/2018 Vývoz TKO 384,98 VPS LM
6.máj, 2019 Objednávka 022/2019 Objednávka -vyhotovenie výpustu a prepadu na čerpacej stanici EURO AQUA systém s.r.o.
10.feb, 2017 Faktúra 023/2017 Poplatky za poskytnutie informácií audítorovi 60,00 PRIMA Banka Slovensko
19.feb, 2018 Faktúra 023/2018 Vodomery do bytového domu č.183 116,54 Sev. SVS Slovensko
3.jún, 2019 Objednávka 023/2019 Výber tovaru pre požiarnikov 1400,00 EUR Firesystém s.r.o.
10.feb, 2017 Faktúra 024/2017 Poplatky za poskytnutie informácií audítorovi 59,76 VÚB Banka a.s.
26.feb, 2018 Faktúra 024/2018 Kontrola, oprava HP, hydrantu 155,00 GAJOS LM
30.apr, 2019 Objednávka 024/2019 Vyspravenie miestnych komunikácií 2500,92 EUR SLOVKOREKT s.r.o.
14.feb, 2017 Faktúra 025/2017 Montáž a oprava verejného osvetlenia 221,60 Roman Straka
27.feb, 2018 Faktúra 025/2018 Rozlámanie a dovoz tehly na cestu 194,40 PRIMA Slovakia,
31.máj, 2019 Objednávka 025/2019 Preloženie detského ihriska 1000,- bez DPH DEXTRADE Žilina, s.r.o.
14.feb, 2017 Faktúra 026/2017 Dodávka PC Obec Liptovský Ondrej 552,00 H-Soft, s.r.o.
1.mar, 2018 Faktúra 026/2018 Poplatok SOZA Rozhlas OcÚ 12,00 SOZA
26.apr, 2019 Objednávka 026/2019 Práce bagrom, tatrou a UDS,UNC- škôlka, odvodnenie Okružlina LMZ farma s.r.o.
15.feb, 2017 Faktúra 027/2017 Komposter 42,00 ALL SERVICE ZA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.