Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.máj, 2019 Faktúra 16/2019 Demontáž vianočného osvetlenia, oprava verejného osvetlenia 66,80 € Roman Straka
2.máj, 2019 Faktúra 09/2019 Odhŕňanie snehu 570,00 € Agrofarma Baranec
5.mar, 2019 Zmluva 004/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 3/2012 o zneškodnení odpadov VPS
5.mar, 2019 Zmluva 005/2019 Zmluva o poskytnutí služby 20/19 VPS
21.feb, 2019 Zmluva 001_1/2019 Dodatok č.1. ku kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2019
17.jan, 2019 Faktúra 242/2018 Preplatok plyn KD 326,99 SPP
17.jan, 2019 Faktúra 243/2018 Preplatok el. energie 296,96 SSE a.s.
14.jan, 2019 Faktúra 240/2018 Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta 38,72 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 237/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Tealakom, a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 241/2018 Vývoz TKO 242,58 VPS
11.jan, 2019 Faktúra 238/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 183 1028,66 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 239/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 264 803,59 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 236/2018 Obedy dôchodci 12/2018 132,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
9.jan, 2019 Zmluva 003/2019 Sponzorská zmluva 100,- EUR Obec Liptovský Ondrej
8.jan, 2019 Zmluva 001/2019 Kúpna zmluva KNC366/4, KNC366/3 a KNC366/2 406,89 EUR Súkromná osoba
8.jan, 2019 Zmluva 002/2019 Kúpna zmluva KN-C 366/5 2 281,05 EUR Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
7.jan, 2019 Faktúra 233/2018 Telefónny poplatok - mobil 48,83 O2 Slovakia
7.jan, 2019 Faktúra 234/2018 Dopravné služby 12/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.jan, 2019 Faktúra 235/2018 Dopravné služby 12/2018 11,95
28.dec, 2018 Faktúra 229/2018 Prečistenie kanalizácie KD 158,58 EKO Servis

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.